9.5.1 Výdaje na výzkum a vývoj jako podíl na HDP (Intenzita VaV)