9.a.1 Celková mezinárodní podpora z veřejných zdrojů (oficiální rozvojová pomoc a jiné veřejné finanční toky) do infrastruktury