9.c.1 Podíl obyvatelstva pokrytého mobilními sítěmi podle použité technologie