10.7.2 Počet zemí s migrační politikou, která usnadňuje řádnou, bezpečnou, legální a odpovědnou migraci a mobilitu lidí

10.b.1 Celkové finanční toky na rozvoj podle země příjemce a dárce a druhu finančního toku (např. oficiální rozvojová pomoc, přímé zahraniční investice a jiné finanční toky)

10.4.1 Náklady práce jako podíl na HDP, zahrnuje mzdy a sociální příspěvky