13.1.2 Počet zemí, které přijímají a realizují národní strategie omezování rizik živelních pohrom a technických havárií v souladu s dokumentem Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Rámec pro omezování rizika živelních pohrom a technických havárií pro roky 2015 – 2030 ze Sendai)