15.4.1 Pokrytí významných lokalit horské biologické rozmanitosti (biodiverzity) chráněnými územími

15.2.1 Pokrok směrem k udržitelnému lesnímu hospodaření

15.1.1 Výměra lesních pozemků jako podíl z celkové výměry území státu