2.a.2 Celková veřejná podpora (oficiální rozvojová pomoc a jiné veřejné finanční toky) do zemědělství

2.5.1 Počet rostlinných a živočišných genetických zdrojů pro potraviny a zemědělství, které jsou uchovávány ve středně- a dlouhodobých záchovných zařízení

2.5.2 Podíl místních plemen a odrůd, které jsou označené jako ohrožené či neohrožené vyhynutím, anebo jejich stupeň ohrožení vyhynutím není znám