4.5.1 Ukazatele parity (ženy/muži, obyvatelstvo venkova/měst, spodní a vrchní kvintil bohatství a ostatní, jako zdravotní postižení, domorodé obyvatelstvo a obyvatelstvo postižené konflikty, jakmile budou dostupné údaje) pro všechny ukazatele vzdělávání v tomto seznamu, které lze podle uvedených znaků disagregovat

4.b.1 Objem oficiální rozvojové pomoci na stipendia podle sektorového zaměření a druhu studia

4.6.1 Podíl obyvatelstva v dané věkové skupině, které dosahuje alespoň stanovené úrovně dovednosti ve funkční (a) čtenářské gramotnosti a (b) matematické gramotnosti, podle pohlaví

4.4.1 Podíl mládeže a dospělých, kteří ovládají dovednosti informačních a komunikačních technologií (ICT), podle druhu dovednosti

4.3.1 Míra účasti mládeže a dospělých na formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě v předcházejících 12 měsících, podle pohlaví