4.2.2 Míra účasti v předškolním vzdělávání (jeden rok před věkem stanoveným pro začátek primárního vzdělávání), podle pohlaví

4.1.1 Podíl dětí a mládeže (a) ve 2./3. ročníku; (b) na konci primárního vzdělávání, a (c) na konci nižšího sekundárního vzdělávání, která dosahuje alespoň minimální úrovně dovednosti ve (i) čtení a (ii) matematice podle pohlaví