5.b.1 Podíl jednotlivců, kteří vlastní mobilní telefon, podle pohlaví

5.6.2 Počet zemí se zákony a předpisy, které zaručují plný a rovný přístup pro ženy a muže ve věku 15 let a starší k sexuální a reprodukční zdravotní péči, informacím a vzdělávání

5.6.1 Podíl žen ve věku 15-49 let, které činí svoje vlastní informovaná rozhodnutí ohledně sexuálních vztahů, používání antikoncepce a reprodukční zdravotní péče

5.5.2 Podíl žen v manažerských pozicích