6.a.1 Částka oficiální rozvojové pomoci pro vodu, sanitární a hygienická opatření, která je součástí plánu výdajů koordinovaných státní správou

6.6.1 Změna rozsahu vodních ekosystémů v čase

6.5.1 Stupeň, jakým je realizována integrovaná správa vodních zdrojů (0-100)

6.4.2 Míra zátěže vodních zdrojů: odběry sladkých vod jako podíl z dostupných sladkovodních zdrojů

6.3.1 Podíl bezpečně čištěných odpadních vod z domácností a průmyslu