6.1.1 Podíl obyvatelstva, které využívá bezpečně spravované služby s pitnou vodou