7.1.2 Podíl obyvatelstva, které se primárně spoléhá na čistá paliva a technologie

7.a.1 Mezinárodní finanční toky do rozvojových zemí na podporu výzkumu a vývoje čisté energie a na výrobu energie z obnovitelných zdrojů včetně energie z hybridních systémů

7.3.1 Energetická náročnost měřená jako primární energie a HDP

7.2.1 Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě energie

7.1.1 Podíl obyvatelstva, které má přístup k elektřině