8.5.2 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví, věku a osob se zdravotním postižením

8.6.1 Podíl mladistvých (ve věku 15-24 let), kteří se nevzdělávají, nejsou zaměstnáni, ani nejsou v učení nebo zácviku

8.5.1 Průměrný hodinový příjem žen a mužů v pozici zaměstnanců podle zaměstnání, věku a podle osob se zdravotním postižením

8.4.2 Domácí materiálová spotřeba, domácí materiálová spotřeba na obyvatele a materiálová náročnost

8.2.1 Roční míra růstu reálného HDP na zaměstnance

8.1.1 Roční míra růstu reálného HDP na hlavu (na obyvatele)