9.c.1 Podíl obyvatelstva pokrytého mobilními sítěmi podle použité technologie

9.b.1 Podíl přidané hodnoty odvětví středně pokročilých a špičkových technologií na přidané hodnotě průmyslu celkem

9.a.1 Celková mezinárodní podpora z veřejných zdrojů (oficiální rozvojová pomoc a jiné veřejné finanční toky) do infrastruktury

9.5.2 Výzkumní pracovníci (přepočtení na plné úvazky) na milion obyvatel

9.5.1 Výdaje na výzkum a vývoj jako podíl na HDP (Intenzita VaV)

9.4.1 Emise CO2 na jednotku hrubé přidané hodnoty (Gross Value Added)

9.2.2 Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu jako podíl na celkové zaměstnanosti