9.2.1 Přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu jako podíl na HDP a na hlavu (na obyvatele)

9.1.2 Přeprava cestujících a věcí podle druhů dopravy